Названия цветов CSS

В таблице отображены все цвета в спецификации цветов CSS3, в настоящее время существует 147 цветов, в которых 17 основных и 130 оттенков. Названия этих цветов можно использовать в HTML и CSS.

Основные цвета

aqua
black
blue
fuchsia
gray | grey
green
lime
maroon
navy
olive
purple
red
silver
teal
white
yellow

Таблица цветов

Цвет
Название цвета
Значение Hex
Значение RGB
AliceBlue
#F0F8FF
240, 248, 255
AntiqueWhite
#FAEBD7
250, 235, 215
Aqua
#00FFFF
0, 255, 255
Aquamarine
#7FFFD4
127, 255, 212
Azure
#F0FFFF
240, 255, 255
Beige
#F5F5DC
245, 245, 220
Bisque
#FFE4C4
255, 228, 196
Black
#000000
0, 0, 0
BlanchedAlmond
#FFEBCD
255, 235, 205
Blue
#0000FF
0, 0, 255
BlueViolet
#8A2BE2
138, 43, 226
Brown
#A52A2A
165, 42, 42
BurlyWood
#DEB887
222, 184, 135
CadetBlue
#5F9EA0
95, 158, 160
Chartreuse
#7FFF00
127, 255, 0
Chocolate
#D2691E
210, 105, 30
Coral
#FF7F50
255, 127, 80
CornflowerBlue
#6495ED
100, 149, 237
Cornsilk
#FFF8DC
255, 248, 220
Crimson
#DC143C
220, 20, 60
Cyan
#00FFFF
0, 255, 255
DarkBlue
#00008B
0, 0, 139
DarkCyan
#008B8B
0, 139, 139
DarkGoldenrod
#B8860B
184, 134, 11
DarkGray
#A9A9A9
169, 169, 169
DarkGreen
#006400
0, 100, 0
DarkGrey
#A9A9A9
169, 169, 169
DarkKhaki
#BDB76B
189, 183, 107
DarkMagenta
#8B008B
139, 0, 139
DarkOliveGreen
#556B2F
85, 107, 47
DarkOrange
#FF8C00
255, 140, 0
DarkOrchid
#9932CC
153, 50, 204
DarkRed
#8B0000
139, 0, 0
DarkSalmon
#E9967A
233, 150, 122
DarkSeaGreen
#8FBC8F
143, 188, 143
DarkSlateBlue
#483D8B
72, 61, 139
DarkSlateGray
#2F4F4F
47, 79, 79
DarkSlateGrey
#2F4F4F
47, 79, 79
DarkTurquoise
#00CED1
0, 206, 209
DarkViolet
#9400D3
148, 0, 211
DeepPink
#FF1493
255, 20, 147
DeepSkyBlue
#00BFFF
0, 191, 255
DimGray
#696969
105, 105, 105
DodgerBlue
#1E90FF
30, 144, 255
FireBrick
#B22222
178, 34, 34
FloralWhite
#FFFAF0
255, 250, 240
ForestGreen
#228B22
34, 139, 34
Fuchsia
#FF00FF
255, 0, 255
Gainsboro
#DCDCDC
220, 220, 220
GhostWhite
#F8F8FF
248, 248, 255
Gold
#FFD700
255, 215, 0
Goldenrod
#DAA520
218, 165, 32
Gray
#808080
128, 128, 128
Green
#008000
0, 128, 0
GreenYellow
#ADFF2F
173, 255, 47
Grey
#808080
128, 128, 128
Honeydew
#F0FFF0
240, 255, 240
HotPink
#FF69B4
255, 105, 180
IndianRed
#CD5C5C
205, 92, 92
Indigo
#4B0082
75, 0, 130
Ivory
#FFFFF0
255, 255, 240
Khaki
#F0E68C
240, 230, 140
Lavender
#E6E6FA
230, 230, 250
LavenderBlush
#FFF0F5
255, 240, 245
LawnGreen
#7CFC00
124, 252, 0
LemonChiffon
#FFFACD
255, 250, 205
LightBlue
#ADD8E6
173, 216, 230
LightCoral
#F08080
240, 128, 128
LightCyan
#E0FFFF
224, 255, 255
LightGoldenrodYellow
#FAFAD2
250, 250, 210
LightGray
#D3D3D3
211, 211, 211
LightGreen
#90EE90
144, 238, 144
LightGrey
#D3D3D3
211, 211, 211
LightPink
#FFB6C1
255, 182, 193
LightSalmon
#FFA07A
255, 160, 122
LightSeaGreen
#20B2AA
32, 178, 170
LightSkyBlue
#87CEFA
135, 206, 250
LightSlateGray
#778899
119, 136, 153
LightSlateGrey
#778899
119, 136, 153
LightSteelBlue
#B0C4DE
176, 196, 222
LightYellow
#FFFFE0
255, 255, 224
Lime
#00FF00
0, 255, 0
LimeGreen
#32CD32
50, 205, 50
Linen
#FAF0E6
250, 240, 230
Magenta
#FF00FF
255, 0, 255
Maroon
#800000
128, 0, 0
MediumAquamarine
#66CDAA
102, 205, 170
MediumBlue
#0000CD
0, 0, 205
MediumOrchid
#BA55D3
186, 85, 211
MediumPurple
#9370DB
147, 112, 219
MediumSeaGreen
#3CB371
60, 179, 113
MediumSlateBlue
#7B68EE
123, 104, 238
MediumSpringGreen
#00FA9A
0, 250, 154
MediumTurquoise
#48D1CC
72, 209, 204
MediumVioletRed
#C71585
199, 21, 133
MidnightBlue
#191970
25, 25, 112
MintCream
#F5FFFA
245, 255, 250
MistyRose
#FFE4E1
255, 228, 225
Moccasin
#FFE4B5
255, 228, 181
NavajoWhite
#FFDEAD
255, 222, 173
Navy
#000080
0, 0, 128
OldLace
#FDF5E6
253, 245, 230
Olive
#808000
128, 128, 0
OliveDrab
#6B8E23
107, 142, 35
Orange
#FFA500
255, 165, 0
OrangeRed
#FF4500
255, 69, 0
Orchid
#DA70D6
218, 112, 214
PaleGoldenrod
#EEE8AA
238, 232, 170
PaleGreen
#98FB98
152, 251, 152
PaleTurquoise
#AFEEEE
175, 238, 238
PaleVioletRed
#DB7093
219, 112, 147
PapayaWhip
#FFEFD5
255, 239, 213
PeachPuff
#FFDAB9
255, 218, 185
Peru
#CD853F
205, 133, 63
Pink
#FFC0CB
255, 192, 203
Plum
#DDA0DD
221, 160, 221
PowderBlue
#B0E0E6
176, 224, 230
Purple
#800080
128, 0, 128
Rebeccapurple
#663399
102, 51, 153
Red
#FF0000
255, 0, 0
RosyBrown
#BC8F8F
188, 143, 143
RoyalBlue
#4169E1
65, 105, 225
SaddleBrown
#8B4513
139, 69, 19
Salmon
#FA8072
250, 128, 114
SandyBrown
#F4A460
244, 164, 96
SeaGreen
#2E8B57
46, 139, 87
Seashell
#FFF5EE
255, 245, 238
Sienna
#A0522D
160, 82, 45
Silver
#C0C0C0
192, 192, 192
SkyBlue
#87CEEB
135, 206, 235
SlateBlue
#6A5ACD
106, 90, 205
SlateGray
#708090
112, 128, 144
SlateGrey
#708090
112, 128, 144
Snow
#FFFAFA
255, 250, 250
SpringGreen
#00FF7F
0, 255, 127
SteelBlue
#4682B4
70, 130, 180
Tan
#D2B48C
210, 180, 140
Teal
#008080
0, 128, 128
Thistle
#D8BFD8
216, 191, 216
Tomato
#FF6347
255, 99, 71
Turquoise
#40E0D0
64, 224, 208
Violet
#EE82EE
238, 130, 238
Wheat
#F5DEB3
245, 222, 179
White
#FFFFFF
255, 255, 255
WhiteSmoke
#F5F5F5
245, 245, 245
Yellow
#FFFF00
255, 255, 0
YellowGreen
#9ACD32
154, 205, 50